Translate

Search This Blog

Aарън Русо


Америка: От Свобода към Фашизъм

Документалният филм на продуцента Аарон Русо разказва за това как aмериканската конституция е била години наред потъпквана чрез налаганетo на един напълно противокон- ституционен данък , а гражданите на САЩ - ощетявани, онеправдавани и незаконно лишавани от елементарни човешки права и собственост ! 

Този филм е едно неопровержимо доказателство за негатив- ните процеси, които протичат в момента в САЩ по отношение спазването на конституцията, които подготвят пътя за установяване на военно-фашистка диктатура!

Втората част на филма хвърля обилно светлина върху плановете на САЩ да въведат в масова употреба по целия свят електронни чипове за проследяване на всяка човешка активност и контрол на всички обществени и лични дейности.    
        
Филмът представя официални кадри и документи , пред камерата застават държавни служители ,които говорят за системата! 
        
Вижте страната на неограничените възможности от друг ъгъл !