Translate

Search This Blog

Monday, 26 May 2014

Whistleblower Randy Cramer Tells About Secret Military Operations on Mars


By Eve Lorgen

Randy Cramer-aka-Captain “Kaye”, a former supersoldier I Interviewed back in 2006, code named “Zed” (See: http://evelorgen.com/wp/articles/military-abduction-milabs-and-reptilians/interview-with-a-milab-supersoldier-recovered-from-military-and-reptilian-drac-control/0/

is going public with his testimony about his service for the Mars Defense Force. The MDF is part of the Earth Defense Force, a UN “Unacknowledged Special Access Program”. His recruitment in 1987 into the “US Marine Corps Special Section” began a 20 year tour of duty working for the Mars Defense Force, which is the primary defense unit that protects the Mars Colony Corporation. This defense unit recruits people from many military services globally to protect the interests of the MCC, which consists of five civilian space colonies. Aries Prime is the main human “headquarters” on Mars, and is located inside of a crater.

According to Randy, the atmosphere on Mars is breathable, and the temperature there could be warm at times. He says there are two main indigenous species on Mars, both of which are highly intelligent. Essentially an aggressive reptilian species and an Insectiod species, both of whom were equally capable of defending their territories on Mars. There are bases both on the surface and underground. The indigenous Martian species, a reptoid, “old clan warrior class” are not particularly interested in expanding their territory, only maintaining it.

 [Read more . . . ]

Agenda 21-Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock-What Chemtrails Are Doing To Your Brain
Friday, 23 May 2014

prisoners inside their own prisons
Тодор Живков - Всяка неделя
A School In The Waters of Truth
Babylon är Fallen - Svenksa (Swedish)
103 Introduction to Krishna - Bill Donahue
Massive Underwater Entrance Discovered Off The California Coast

A massive underwater entrance has been discovered off the Malibu, CA coast at Point Dume which appears to be the Holy Grail of UFO/USO researchers that have been looking for it over the last 40 years.  The plateau structure is 1.35 miles x 2.45 miles wide, 6.66 miles from land and the entrance between the support pillars is 2745 feet wide and 630 feet tall. It also has what looks like a total nuclear bomb proof ceiling that is 500 feet thick.  The discovery was made by Maxwell, Dale Romero and Jimmy Church, host of FADE to BLACK on the Dark Matter Radio Network on Monday, May 12th 2014 and announced on Facebook, Twitter and Church’s radio program the following day.  The underwater base has been a mystery for many years with hundreds of UFO/USO sightings…many with photographs…but the entrance of the base has remained elusive…until now. The entrance can support nuclear sized submarines and massive UFO/USO activity and allow access to different military installations that are inside the US such as the China Lake Naval Base that is in the middle of the Mojave desert and the Naval Undersea Warfare Center in Hawthorne, NV between Las Vegas and Reno.  In the photographs you can see its relation to the coastline, Los Angeles and its natural surroundings which to not match up with the structure itself…which is massive in scale. The support pillars to the entrance are over 600 feet tall.  Malibu, California, is known the world over for its scenic beauty and as the playground of the rich and famous. Few people know that it is also the land of UFOs.  [Read more...]
BREAKING NEWS: NEW SUPERNOVA -- 22 MAY 2014
LET OP: JURIDISCHE AFDELING (Kate's Writings Translated - 'The Trannies')

  Aan wie het van belang is:

 
* Let op: ik, de levende persoon, ben me er volledig van bewust dat elke / alle claims inzake een NAAM in
eigendom van de KROON-STAAT/CORPORATIE, in feite een erkenning van FRAUDE is betreffende
valse identificatie en dat er een (halsmisdaad) strafbaar feit word gepleegd ,
 
1. Aangezien U, de zender, iets via de post heeft verzonden onder de wet en in volstrekte AANNAME/VERMOEDEN dat ik, de levende persoon, iets te maken zou hebben met de GEREGIST REERDE NAAM, onder KROON - STAAT/COORPERATIE COPYRIGHT bij geboorte in feite mij medeplichtig maakt aan FRAUDE, dat ik zou moeten accepteren;
 
2. Elke / Alle dingen / items gepost zijn in feite CONTRACTEN aangezien AANVAARDING/ACCEPTATIE op basis van AANNAME/VERMOEDEN (assumption and presumption, vanwege een UPU / VATICAANSTAD, STAAT POSTCODE ADRES / OPEN BRIEVENBUS betrokken bij en verbonden aan de KROON - STAAT/COORPERATIE NAAM en daarvan eigendom is en dus niet van mij is/mijn EIGENDOM niet is maar waar er de INTENTIE is mij te verlokken te committeren tot SLAVERNIJ. De zender laat hierbij blijken de IN TENTIE te hebb en FRAUDULEUZE VOEGING (joinder) te plegen, waarvoor jij volledig aansprakelijk bent in jouw huidige STATUS van SLAAF;
 
3. Jij, de AFZENDER bent in feite, handelend vanuit FRAUDE op grond van een NAAM / TITEL / OFFICE iemand aan het VERPERSOONLIJKEN (valsheid van persoon) en bent betrokken bij het verlokken tot het plegen van FRAUDE, met “vuile handen” waar handelen ter goeder trouw voorheen/ voortaan direct verwijderbaar, jezelf strafrechtelijk aansprakelijk en schuldig gemaakt aan de INTENTIE, bewust of onbewust ;
 
4. Verdere voortzetting van jouw pogingen om VOEGING (joinder) te bewerkstelligen via misleidende maatregelen, bewust of onbewust bewijzen opzet om dit te doen terwijl de rechtmatige eigenaar van een / alle JURIDISCHE NAAM (EN), namelijk de KROON - CORPORATIE - STAAT Nederland/ TEMPLE BAR in deze de rechtmatige eigenaar van alle/elke aansprakelijkheid voor alle/elke geregistreerde CORPORATIE / RECHTSPERSONEN enz. et al.;
 
5. Elke / alle bevordering / nastreven van LEGALE VOEGING (joinder) / de verleiding tot SLAVERNIJ / VALSHEID IN PERSOON te bewerkstelligen via e-mail fraude, zal beoordeeld worden als FRAUDULEUZE INTENTIE; terwijl en omdat de naam die je zoekt een fictief CORPORATE RECHTSPERSOON en EIGENDOM is van DE KROON - CORPORATIE onder COPYRIGHT;
 
6. Elke / alle pogingen / van gebruik van auteursrechtelijk beschermde, intellectuele eigendom is in feite, een
MISDAAD en een strafrechtelijke INBREUK OP HET AUTEURSRECHT tegen de wettelijke eigenaars van een / alle voornoemde aannames / vermoedens van frauduleus NAAM gebruik opgeëist door jou / of uitgelokt via een ander.
 
NB! Neem contact op met de rechtmatige eigenaar van deze BEDRIJFSSCHULD want alleen deze is gelast met de AANSPRAKELIJKHEID en de eventuele / alle wettelijke regelingen en accounts waarvan je ten onrechte denkt dat ze van mij, Ik, de levende persoon zijn. De oorspronkelijke be doeling om verhuld te misleiden be hoort uitsluitend tot KROON - CORPORATIE, ’s GRAVENHAGE, staat TEMPEL  B.A.R. BURGEMEESTER toe
.
Een mooie dag verder!
 
Ik, die niet genoemd zal wordensource:

Kate's Writings Translated – 'The Trannies'

 

 

LET OP: WETSDIENAREN (Kate's Writings Translated - 'The Trannies')

 

LET OP: Wetsdienaren en rechtshandhavers; alle takken van defensie, politie, marechaussee enz.

Wist je dat? ..........

1. Jij, je levende persoon en ziel hebt weggegeven via de gelofte/eed die je hebt gezworen/afgelegd aan een dode, fictieve CORPORATIE, namelijk de KROON - STAAT - COORPERATIE , van de STAD VAN LONDEN, en bent hierdoor in feite een VREEMDELING COMBAT TANT en VIJAND VAN DE STAAT wanneer je buiten de voornoemde 'Square Mile' / CITY STATE OF LONDON woont?!

2. Op grond van het feit dat  jij / jullie beweren de NAAM op de/ ”jouw”  GEBOORTEAKTE te zijn, ben je feitelijk FRAUDE aan het plegen. Bovendien ben je medeplichtig aan het verleiden van natuurlijke personen tot SLAVERNIJ en FRAUDE wanneer je een NAAM en ID document opvraagt, aangezien er bij de natuurlijke persoon sprake is van ONWETENDHEID?!

3. Je in feite een STRAFBAAR FEIT PLEEGT, namelijk valsheid van persoon en het verpersoonlijken van een AMBT door het dragen van het uniform dat gescheiden is van je natuurlijke persoon?!

4. De MEESTERS die je DIENT van mening zijn dat JIJ gelijk staat aan een hond (denk aan de dogtags van het leger ). JIJ wordt gebruikt tot je geen nut meer dient en daarna heb je afgedaan als "collaterale schade" zoals diegene die jullie arresteren, doden, bestelen, verkrachten, tot slavernij verleiden, enz. et al. in de dagelijkse 'uitvoering van je taken "?!

5. De mensen waarvan je wordt verteld dat het je vijanden zijn, zijn eigenlijk degenen die proberen jou en de rest van de mensheid wakker te schudden en in dit bijzondere geval JOU, beste wetsdienaar, bewust te maken van de misdaden die je bewust / onbewust begaat voor je MEESTERS. Daarmee ben je garanderen van je eigen slavernij omdat de NAAM waarvan je denkt dat het van jou is, een DODE, FICTIEVE CORPORATE is EN TEVENS het EIGENDOM VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE. Dit MAAKT VAN JOU EN ALLE NIET - TEMPLE B.A.R. LEDEN / DE HELE MENSHEID : DOA / Dead on Arrival VANAF HET MOMENT VAN GEBOORTE.

6. “Ja maar, "ik volg gewoon mijn orders op” is GEEN VERDEDIGING binnen de Universele Wet waarbij je volledig VERANTWOORDELIJK bent en gekend wordt door je daden, toegebracht letsel etc. bewust of onbewust of door nalatigheid, van elke en alle misdaden die je vervolgens begaat, met je zgn. "vuile handen" STATUS, alles wat je doet in de uitvoering van je dagelijkse taken is, in feite een misdaden tegen de menselijkheid?!

7. Aangezien je geen lid bent van de TEMPEL B.A.R. (BRITISH ACCREDITED REGISTRY) ben je net als de rest van je medemensen dat gebruik maakt van, handelt in naam van en beweert de onder KROON - STAAT - COORPERATIE GEREGISTREERDE NAAM te zijn
en tevens je “orders”geeft en ontvangt, FRAUDULEUS maakt. Het wordt namelijk gedaan onder vervalsing van persoon/identiteit en is een strafbaar feit (halsmisdaad). Derhalve elke ACTIE die je onderneemt en doet in het belang van je collega NON - BAR LEDEN/de bewoners van je land/staat, zoals familie, vrienden, verwanten, buren, burgers enz die evengoed als jij in SLAVERNIJ verkeren maar waar vooral jij feitelijk medeplichtig aan bent. Dat heet een misdaad tegen de menselijkheid in het algemeen!

Ja , jij bent een van degenen die zich geroepen voelde je medemens te dienen maar het vooral mogelijk maakt JOU te gebruiken om controle te hebben over JOU en je GEZIN en alle families op deze aardkloot. Hoewel de begrippen en concepten misschien niet direct zichtbaar zijn, het is voor mij alleen maar belangrijk JOU bewust te maken van misdaden, zaken die je mogelijk uit onwetendheid van deze feiten gedaan of nagelaten hebt. Nu weet je het wel en kan er alleen sprake zijn van WILVOLLE OPZET wanneer je gewoon verder gaat met je werk als tevoren. Elke handeling maken jou/jullie tot de “begrafenisondernemers(s)”van de gehele mensheid. Elke bon die je schrijft, elk leven dat je neemt, elk huis dat je in beslag neemt en derhalve helpt stelen toont duidelijk aan dat je ziel/jij te koop bent! Je doet het allemaal voor een loon(loon slaaf)/geld dat werd gecreëerd via de Geboorteakte (Soul bond) en dat maakt van jou een even grote bloedzuiger als degene die voor wie je werkt. Je bent in feite een dode in uniform die de overige lijken mag wegdragen. Je bent gekend door je daden. Voor meer bewijs en informatie over deze en verwante teksten: http://kateofgaia.wordpress.com
Het loont de moeite een spiegel mee te nemen om jezelf af te vragen, WIE BEN JE WERKELIJK?! Het wordt tijd dat je boven de status van “het hondje van de elite” uitstijgt, niet waar?!source:

Kate's Writings Translated – 'The Trannies'

 

Wist u dat ......? (Kate's Writings Translated - 'The Trannies')

 
 
LET OP: UPU / Postkantoormedewerkers/ Rijksambtenar en / alle en elke MEDEWERKER in dienst van het ophalen, sorteren en bezorgen van post etc.....

Alle post dat naar een adres wordt verzonden en bezorgd is een CONTRACT, niet een vrijwillig aan bod op grond van een automatische bereidheid tot aanvaarding van genoemde post, door /vanwege het hebben van een BRIEVENBUS / ADRES / POSTCODE.
 
Door het hebben van een BRIEVENBUS / ADRES / POSTCODE ga je automatisch akkoord met ALLE CONTRACTEN zodra ze VERZONDEN zijn. Niet pas wanneer je de post ONTVANGT. Alle POST is in feite een bindend CONTRACT.

Alle FRAUDE begint en eindigt bij het opeisen / gebruik maken van alle en elke NAAM/NAMEN welke eigendom zijn van de KROON - STAAT - COORPERATIE en waar dus COPYRIGHT op rust, tot dat deze FRAUDULEUZE intentie van de KROON - STAAT - COORPERATIE wordt blootgesteld en omgekeerd door het document ‘Ik, die niet genoemd zal worden.’ aan de rechtbank of een registratiekantoor aan te bieden.

Alle Postkantoren over de hele wereld vallen onder de jurisdictie van het UPU welke eigendom is van de VATICAAN STAD - STAAT, met zijn rechtbank en te  ‘s Gravenhage en onder leiding van de Paus. Alle POST transacties zijn KERKELIJKE / SPIRITUELE CONTRACTEN en zijn onder VOORONDERSTELLING en/of AANNAME van AUTOMATISCHE ACCEPTATIE bindend. Heeft u een brievenbus of postbus/adres?  Als dat zo is, bent u WEDEROM OP GROND VAN AANNAME/VOORONDERSTELLING gebonden via VOEGING (joinder) met de NAAM/EISER. 
ALLE LANDEN zijn GEREGISTREERD eigendom van de KROON - STAAT - COORPERATIE en zijn zelf ook corporaties op grond van het contract VERVAARDIGD DOOR DE DISTRICT VAN COLUMBIA STAAT en de VERENIGDE NATIES en worden gecontroleerd door de onzalige en DIEP ontkende combinatie EN SAMENWERKING van KERK EN STAAT, ook bekend als het VATICAAN STAD - STAAT, LONDON STAD - STAAT en vallen allen onder de UPU jurisdictie.
 
Alle landen en staten (met inbegrip van alle vastgoed/landgoederen etc.) die een door de B. A. R. lid bediende GERECHTSHOF hebben, zijn eigendom van en vallen onder jurisdictie van DE KROON - STAD - STAAT en heeft deze bevoegdheid op grond van de onwetende instemming van het volk wanneer ze voor hun volksvertegenwoordigers stemmen.
 
Alle AMBTENAREN, die niet - BAR - leden zijn en zgn. met  "vuile handen” frauduleus gebruik maken van de AUTHEURSRECHTELIJK BESCHERMDE EN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE KROON - STAD - STAAT, zonder toestemming, ten eerste, via hun NAAM /De EISER/slaaf status en ten tweede, VALSH EID VAN PERSOON (geschrift) EN TITEL / AMBT, terwijl alle BAR leden zichzelf willens en wetens schuldig maken op grond / last van het verzuimen te informeren/weglaten van hen bekende informatie en derhalve medeplichtig zijn aan deze fraude tegen de mensheid en het intentioneel misleiden van natuurlijke personen tot het aangaan van SLAVERNIJ/OBLIGATORISCHE CONTRACTEN/BINDINGEN etc.
 
Elke en Alle POST BEAMBTEN / POST AGENTEN / POSTKANTOOR PERSONEEL etc. zijn medeplichtig aan fraude omdat het ze mogelijkheid open laat om POST FRAUDE te plegen, ten eerste door het hebben van zgn. “vuile handen” op grond van het gebruik van een NAAM / VALSHEID VAN PERSOON EN GESCHRIFT / IDENTIFICATIE FRAUDE geclaimd als hun eigen en, ten tweede via VALSHEID VAN PERSOON (middels UNIFORM /bedrijfskleding) in de AMBTSTATUS van hiervoor genoemde postbeambte enz. De intentie tot fraude en medeplichtigheid daaraan is bewezen op grond van de kantoren die gebouwd zijn om LEVERING EN ONTVANGST te faciliteren en de winst van deze misdaden dat door middel van loonstroken/ loon specificaties wordt ontvangen op basis van het geld dat gecreëerd word via de GEBOORTEAKTE / obligatielening / verlokking tot SLAVERNIJ / dienstknecht STATUS / juridische fictie/dode, door de KROON - STAAT - CORPERATIE auteursrechtelijk beschermde eigendom en NAAM daarin / daarop. 
Voor meer gedetailleerde informatie over JOUW straf rechtelijke kwalificatie, kunt je terecht op http://kateofgaia.wordpress.com. Klik door naar de pagina "kate's geschriften". 
Als jij een niet - TEMPLE BAR LID, via de LONDEN STAD - STAAT buitenlandse agent beweert te zijn, ben je schuldig aan fraude. De BAR GENOOTSCHAP gebruikt je om de mensheid tot slaaf te maken, inclusief je zelf. Het is moeilijk om elke wedstrijd te winnen als je tegenstander je ervan heeft overtuigd om op eigen doel te schieten. Handige truc hè?! Een voorzichtige herinnering dat al het geld dat je denkt dat je keurig verdient is gebas eerd op jou en de mensheid ALS SLAAFSE OBLIGATIES. Dit is de echte deal met de duivel en je ziel heeft uiteraard een prijs, JE MAANDELIJKSE LOONSTROOK IS HET BEWIJS.


WIST JE DAT JE EEN STRAFBAAR FEIT BEGAAT/EEN CRIMINEEL BENT ALS.......


* Let op: dit zijn FEITEN, geen theorieën. Aandacht "Freemen op het Land / Soevereiniteit goeroes, Soevereine "burgers”, patriotten, de mensheid in het algemeen, etc.

1... Als je gebruik maakt van of beweert te gebruiken / eigenaar beweert/claimt te zijn van de NAAM dat van jou lijkt, dat dit geheel onjuist is omdat het aan de KROON / CORPORATIE / KERK / STAAT door je ouders bij de geboorte werd geschonken?

2. ... Als je beweer t/ claimt eigenaar te zijn van iets dat GEREGISTREERD is want ALLE dingen / mensen INGESCHREVEN zijn eigendom van DE KROON?

3. Je wordt automatisch besch ouwd als een dief als je beweert IETS / ALLES dat de NAAM waar je op frauduleuze wijze aanspraak op maakt en op een REGISTRATIE / EIGENDOMSACTE staat. Dit is waarom de RECHTBANK en de POLITIE de zaken waarvan je denkt dat ze jouw eigendom zijn kunnen en willen “stelen” omdat het al rechtmatig eigendom is van de KROON, opdrachtgever en meester. Een GEBOORTEACTE KAN NIET gebruikt worden als identificatie bewijs / licentie. Iedereen kan een KOPIE van jouw GEBOORTEACTE verkrijgen met minimale “persoonlijke” informatie.

4. Je bent een moreel en seksueel verdorven crimineel als je een licentie/legitimatie van welke aard dan ook bij je draagt. Licentie verwijst naar geïmpliceerde verdorvenheid / onbetrouwbaarheid en het draagt de VALSE NAAM/ALIAS waar je FRAUDULEUS een claim op legt en eigenlijk denkt betrouwbaarheid mee aan te tonen.

5. De rechtbank plaatst JOU automatisch in MINACHTING als je aanspraak maakt op de NAAM waarvan je denkt dat het van jou is. Je staat automatisch GARANT voor de OBLIGATIES gemaakt in die NAAM via de GEBOORTEAKTE en doet dit “vrijwillig” al is het in onwetendheid. VOEGING (JOINDER) / AANSPRAKELIJKHEID kan alleen op JOU verhaald worden als je beweert HUN juridische NAAM te zijn/claimen dat ZIJ, de KROON bezit(ten). GEEN RECHTER kan je aanrak en als je dat niet doet. De NAAM is de pin in de handgranaat waar ZIJ doodsbang voor zijn. Trekken dus.

6. Alleen BAR leden (advocaten / rechters) hebben het recht op het gebruik van COPYRIGHT om hun "eer" in de rechtszaal te behouden en waarom degene die beweert een NAAM VERTEGENWOORDIGER te zijn "zelf" NIET kan worden GEHOORD omdat je DOOD word geacht. De DODEN reppen met geen woord.

7. Alle bankrekeningen, hypotheken, leningen, bedrijven, kinderen, HUWELIJKEN / ECHTSCHEIDINGEN etc. INGESCHREVEN / GEREGISTREERD / GEMAAKT in de NAAM waarvan je denkt eigenaar van te zijn, is eigenlijk eigendom van de KROON. Elke poging om deze op te eisen is een “vrijwillig”doch onwetende frauduleuze DAAD en alle dingen die in deze contracten worden vernoemd zijn eigendom van de KROON/COOPERATIE / STAAT / KERK.

8. Alle IDENTIFICATIE gemaakt op basis van de GEBOORTEAKTE NAAM waarvan je denkt dat het van jou is, is een vervalsing van persoon en geschrift, geheel ONWAAR, imitatie, en een valse identiteit . Je maakt gebruik van het eigendom van de KROON zonder toestemming en is een zeer ernstig misdrijf. Ie mand die beweerteen NON - BAR lid TITEL te hebben, zoals een politi eagent pleegt valsheid van persoon en geschrift/legitimatie/imitatie Tweevoudig, omdat ze het recht van COPYRIGHT ook niet hebben .

9. Dit FRAUDULEUZE actie van de KROON/ COORPERATIE/STAAT/KERK wordt GEMAKKELIJK onwettelijk/ongeldig verklaard en omgekeerd door het blootstellen van de INTENTIE van de KROON/COORPERATIE/STAAT/KERK (en de eigenaren daarvan) om de mensheid te misleiden (AID en ABET) tot FRAUDE door jou/onze onwetendheid van deze CONTRACTUELE feiten.

 Voor verdere informatie kan je terecht op: http://kateofgaia.wordpress.com en zie "kate's geschriften" van "The Long and short of it "en" I,who shall not be named" voor starters die goed Engels beheersen. ( Meer Nederlandse vertalin gen volgen.) Er zijn vele andere werken die blootstellen" hoe de mensheid verslaafd raakte en de manier om jezelf daar lost van te breken. Deze pil zal de moeilijkste zijn in je leven om te slikken, maar lang niet zo verstikkend als het systeem dat je letterlijk bezit, lock, stock and barrel


source:

LET OP: Aan alle en elke BANK PERSONEEL/MEDEWERK ERS/BEHEERDE RS/LENING VERSTREKKERS etc. (Kate's Writings Translated - 'The Trannies')

LET OP: Aan alle en elke BANK PERSONEEL / MEDEWERKERS / BEHEERDERS / LENING VERSTREKKERS etc.

U pleegt bewust of onbewust FRAUDE met ''VUILE HANDEN'' onder VALSHEID IN /VAN PERSOON en bent MEDEPLICHTIG aan, VERLOKKING TOT SLAVERNIJ, BEDROG VIA NIET - ONTHULDE INFORMATIE en vele andere misdaden door/voor /van COMMISSIE/OMISSIE tijdens uw dagelijkse activiteiten en handelingen waarbij u denkt en eventueel zegt ''ik doe gewoon mijn werk''.

Houdt u als tublieft in gedachte, wat u op het punt staat te lezen zal uw aannames tegen spreken maar de feiten bewijzen uw AANSPRAKELIJKHEID / SCHULD bij ELKE TRANSACTIE waar u aan deelneemt. Houdt ook in gedachte dat enkele/alle referenties aan DE KROON - STAAT - COORPERATIE wereldwijd van toepassing zijn ongeacht grenzen, naties etc. Aangezien ALLE rechtbanken VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE zijn en rechtsbevoegdheid hebben, elke en alle REGISTRATIES zijn in feite EIGENDOM VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE / THE CROWN CORPORATION, TEMPLE B.A.R. CITY OF LONDON, STATE  (de ''Square Mile'').

1. Elke en Alle REKENINGEN zijn, in feite eigendom van DE KROON - STAAT - COORPERATIE. EIGENDOM! Ze zijn dus NIET van u of wie dan ook, die FRAUDULEUS een naam heeft gebruikt, waarvan men gelooft dat het van hen is terwijl deze persoon; gewenst/ongewenst werd opgegeven voor REGISTRATIE op het moment van GE BOORTE via de GEBOORTEAKTE en is eigendom van DE KROON - STAAT - COORPERATIE / CITY OF LONDON, STATE en waar COPYRIGHT / AUTEURSRECHT op geld en een SCHULDBINDING (BOND) valselijk voor U creëert.

2. Elke en Alle LENINGEN/PANDRECHTEN / HYPOTHEKEN (Mortage = Mort - Gage = doodsbelofte in het Frans), ACCOUNTS/ REKENINGEN, FINANCIËLE INSTRUMENTEN, INVESTERINGEN et al, zijn in feite, FRAUDULEUZE DOCUMENTEN wanneer elke en alle namen bij voorbaat EIGENDOM zijn van DE KROON - STAAT - COORPERATIE als de naam/namen worden gebruikt zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar, en dat is DE KROON - STAAT - COORPERATIE CITY OF LONDON, STATE zoals GEREGISTREERD, en derhalve geheel OVERGEDRAGEN aan DE KROON - STAAT - COORPERATIE door uw ouders bij geboorte via de REGISTRATIE etc.

3. Elke en Alle IDENTIFICATIE (paspoorten, licenties, bewijzen van meerderjarigheid, studenten ID etc.) gebaseerd op de GEBOORTEAKTE ZIJN, in feite VALSHEID IN PERSOON EN VAN GESCHRIFT welke strafbare feit en zijn. Het is echter het enige document die INTENTIONEEL door ELKE EN ALLE OVERHEDEN verstuurd is om via BEDROG en VERHULLING, elke en alle REGISTRANTEN = EIGENDOM VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE. Daarmee pleegt u FRAUDE, als gevolg van het gebruiken van elke en alle documenten die als IDENTIFICATIE worden gebruikt door en EIGENDOM ZIJN VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE. Een “LICENCE”/''LICENTIE'', afkomstig van het woord “licentious”/''losbandig'' betekent dat iemand een seksueel en moreel verdorven crimineel is en dus ARRESTEERBAAR door middel van het opvragen van een licentie of door het in het bezit zijn van elke en alle DOOR DE OVERHEID UITGEGEVEN IDENTIFICATIE.

4. Er bestaat niet zoiets/iemandals een ''VERDEDIGINGS'' advocaat aangezien ALLE TEMPLE B.A.R. LEDEN een EED VAN TROUW aan DE KROON - STAAT - COORPERATIE hebben gezworen en boven elke en alle overeenkomsten die met niet - TEMPLE B.A.R. leden zijn gemaakt staan. EVENWEL MOET DE KROON - STAAT - COORPERATIE altijd beschermd worden, ongeacht waargenomen gerechtigheid / ongerechtigheid waar MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID bij betrokken zijn. Mensen ''winnen'' geen rechtszaken, ze worden uitgekozen om de illusie ''ik kan de loterij winnen'', vol te houden en daardoor hun systeem, te blijven aanmoedigen.

5. U bent SCHULDIG van ABSOLUTE FRAUDE door bewust/onbewust mensen MEDEPLICHTIG TE MAKEN DOOR allerlei FINANCIËLE INSTRUMENTEN aan te bieden en te ONDERTEKENEN/CONTRACTERERN a angezien beide PARTIJEN FRAUDULEUS het EIGENDOM van een GEREGISTREERDE NAAM opeisen,die in feite eigendom is VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE zoals ALLE GEREGISTREERDE NAMEN / BEDRIJVEN ect. Elke en Alle dingen die GEREGISTREERD zijn zoals uw huizen, auto's, investeringen, rekeningen, zaken, kinderen etc. zijn EIGENDOM VAN DE KROON - STAAT - COORPERATIE op het moment dat ze GEREGISTREERD zijn en kunnen ''GESTOLEN'' worden, met EER BEHOUD, als gevolg van deze REGISTRATIE/S.

6. U bent aan den levende lijve AANSPRAKELIJK, voor elke en alle CONTRACTEN  /LENINGEN / SLUITINGEN (foreclosure) etc. waar U met uw NAAM heeft ONDERTEKEND en elke en alle mensen die U MEDEPLICHTIG HEEFT GEMAAKT met deze FRAUDULEUZE ACTIES waar elke en alle IMMUNITEIT voor deze misdaden is OPGEHEVEN vanaf 1 september 2013 via de APOSTOLISCHE BRIEF (MOTUPROPRIA) van PAUS FRANCIS waar ROMAN CURIA, de basis waarop elke en alle CORPORATIES worden gecreëerd, wordt opgeheven/verwijderd.

Dit is de simpele waarheid. Velen van u had of heeft geen idee wat u in uw dagelijks ''werk'' heeft gedaan maar onwetendheid is geen verdediging van welke wet dan ook. Er staat geen ''VERJARINGSTERMIJN'' op FRAUDE nog op het onthullen wat van nul en gener waarde is, nunc pro tunc (nu voor toen)''. Terwijl u bepaalde termen in dit document misschien niet begrijpt, is het slim om dit snel te leren en te begrijpen, want ik en vele anderen zijn het ons wel bewust en we zijn eropuit om alle dingen die van ons zijn gestolen, doordat U medeplichtig bent aan misdaden tegen de menselijkheid, terug te halen. U kunt zich nergens verstoppen en dat houdt in alles wat u als uw activa /bezit/vermogen beschouwt. U hebt nu een keuze; verdergaan met het BEWUST FRAUDE PLEGEN of deel uitmaken van de beweging en het ontwaken van vele miljoenen die nu met deze waarheid naar voren komen. Ik adviseer u om op mijn website verder te lezen http:/ /kateofgaia.wordpress.com. Houdt u alstublieft in gedachte, dat ik ooit een rechter heb laten buigen door veel minder kennis te gebruiken dan hier staat en ik heb een filmpje om het te bewijzen samen met honderden miljoenen anderen die het ook meegemaakt hebben. Alles wat u moet weten staat op mijn website: KIES NU. Fijne dag nog, Kate*

P.S. Mijn gezin werd onder schot ontvoerd, mijn huis werd gestolen samen met mijn auto, vrachtwagen en tienduizenden dollar aan persoonlijke items/geld, 28 dagen solitaire opsluiting, spaargeld/productie werd gestolen en mijn gezin werd als gevolg vernietigd etc. door u en de gewapende boeven die politie worden genoemd die de honden zijn van de meesters die u dient. Vraag aan mij of ik gemotiveerd ben? Het ergste? U bent ook genaaid en u heeft ook uw kinderen opgedragen aan  slavernij door ze te REGISTREREN net als iedereen. *niet-GEREGISTREERD zegel, onder MIJN ZEGEL. 

Babilonia ay bagsak na - Tagalog (Filipino)
Wednesday, 21 May 2014

Babylon ist am Fallen (German)
¡Babilonia se está cayendo!
Babilonia e' caduta (Babylon Is Fallen - Italian)
The Daily Register-Ritual and How To Bust It
Outside The Box With Kate Of Gaia - Known Shills/ Cointelpro/ Disinfo Fear Porn Agents [05/19/2014]
The Story of White Buffalo Calf Woman

The Story of
White Buffalo
Calf Woman
She came from the stars to many tribes, though each knew her by a different name. Two young Sioux braves first saw her walking barefoot across the plains, a beautiful maiden adorned in white buckskin, with an eagle feather in her hair.

Taken aback by her great beauty, one of the braves expressed his desire to lie with her in the tall prairie grass. The other spoke, "This is a sacred woman, a vision perhaps, not one to be approached in this manner."

To his surprise the woman smiled at the lusty warrior and said, "Come to me. You shall have what you desire."

And they walked off together hidden from sight in a whirling cloud of dust that sprang up around them. When the dust had settled, the woman remained; at her feet lay a corpse, alive with worms and buzzing flies. Then White Buffalo Calf Woman spoke to the one brave who remained:

"A man who looks first to a woman's outer beauty will never know her beauty divine, for there is dust upon his eyes and he is blind. But a man who sees in a woman the spirit of the Great One and sees her beauty first in spirit and truth, that man will know God in that woman. You were not blind to my beauty but your first thoughts were, "Who is this woman, what makes her face glow in the afternoon sun, what thoughts dance behind her flashing eyes, from what land does she come?"

"Have no fear, you too shall have what you desire. You and your friend symbolize the two paths that men can take. If first you seek the Great Spirit, you will find that what you need from the earth will come readily into your hands. But if you first seek to secure your earthly desires and forget the spirit, you will die inside."

She then explained the first brave had lived many years, a full life in the swirling dust cloud, a life many would call good. However, he lived ever by his passions and had forgotten the Great Spirit and his own spirit as well. He contributed nothing to the Great Spirit, nor to womankind or the people of the plains. After a moment, the young hunter asked her who she was. Her gaze pierced him, then she replied,

"I am the Spirit of Truth and the face of the Great Spirit your people have forgotten. Tell your chief to prepare a camp tonight that I may come to your people, to teach them sacred things that once they knew but no longer remember."

The brave hurried to his tribe and the chief, after listening carefully, built the camp as she requested, convinced his people would receive teachings from one who lived amongst the stars.

That night, as she approached their camp, the people were amazed at how young she was. Without speaking a word, she walked seven times around the central fire; as her feet touched the sand, all who watched felt her prayerful reverence for the Earth. Few could look into her eyes. Those who dared saw pools of perfect blackness and saw themselves as they really were, naked and revealed. When she spoke at last, her voice was like the song of waters singing upon the rocks, like the song of birds calling above the meadows.

Seven times I have circled this fire in reverence and in silence for it symbolizes the love that burns forever in the heart of the Great Spirit. The same fire that warms the heart of every buffalo, every sage hen, every eagle and every human being. This fire that burns at your center is your love, and it is right, at times, to express this love sexually. This passion, if uncontrolled, roars like a wildfire and can destroy everything in its path. If tempered with wisdom, this same passion can fuel whole generations, warming a thousand lodges through a hundred snowy winters and give its power to your children's children.

Those, like the young man whose bones now lie underneath the moonlight, who think first of the sexual expression of this fire and only secondly of the spirit behind it, lock themselves into cycles of suffering and illusion. These cycles were unknown to you years ago, but now weaken your vitality and drain away your power.

White Buffalo Calf Woman then taught them to harness the power of this creative force and reminded the people of the Sacred Hoop and how to gather power and focus it within its circle of commitment. In the warm atmosphere of that circle, the power of love builds like a storm until suddenly the circle can hold no more and explodes in the conception of the new.

She pulled a burning branch from the flames and spoke, "My tribe is the Fire Bird, we are the Winged Ones of Heaven. Your people have forgotten the most precious thing, your connection to the Great Spirit. I have come with a fire from heaven to kindle again your memory of what has been and to strengthen you for the times to come."

She drew a pouch from her side and took from it a sacred pipe. The bowl was round and of red stone; red for the pathway of the Sun. It represented the circle of the Sacred Hoop, the cycles of giving and receiving, of inbreathing and outbreathing, of living and dying ... White Buffalo Calf Woman filled it with the finest tobacco and in that simple act, honored all the plant world.

She held the pipe aloft and addressed the people, "This pipe will help you remember that every breath you take is sacred. Your life is lit from that same fire that burns in the heart of the Great Spirit. Your flame, your individual human life, can light a greater fire ... the flame of love in another's heart and so bring consciousness to the Earth. Keep not the love that burns within you turned towards your self and your desires but give away that fire, that it may burn bright in the helping of each other."

The pipe was passed seven times; the first smoke honored the people's highest thoughts, prayers and aspirations and was a breath of gratitude to the Great Spirit. The twelve eagle feathers hanging from the stem of the pipe allowed the tribe's thoughts to fly high above the world of their little selves. The tribe was instructed to remember always that every living creature was a sacred being and to know this especially while mixing with other tribes whose ways were different from their own.

A second time the pipe was passed in love and reverence for the Earth, our Mother; for the grasses that clothe her and feed the people; for the rain clouds that fill the streams; and the blue skies that protect us all. The third passing thanked the four-footed ones and the feathered ones, the buffalo and the hawk and the fishes, and all the creatures of this good Earth. The fourth time the pipe was passed paid tribute to the many tribes of humankind and saw a blending of all the races into the harmony of the rainbow. When the pipe returned to her she paused ....

"Honor all creatures as your sisters and your brothers for all are sacred parts in the body of the Great Spirit. Each one is holy. Live your life in harmony with the way of balance and you will know peace and joy. If ever your hearts should feel heavy within you then smoke a fifth time, asking for the guidance of the great beings of the spirit world. Ask that spirit to help you make the clearest choice. In time you will come to know that spirit as your own true self. When you invite spirit into your life, you help yourself far more than if only concerned with your own affairs. Human beings are not fully happy or healthy until they serve the purpose for which God created them."

White Buffalo Calf Woman then explained how the sixth smoke was sent to the six people whom you would most like to see especially blessed. The seventh smoke must always be taken in silence; for it was offered to the Great Being from which all others sprang. For that sacred mystery at the source of life, it was better, she said, to have no words.

After the seventh smoke was completed, such a unity was felt by those present in the great teepee, it seemed in that moment as if there was but one present. In perfect stillness, the silence spread like warm water, dissolving the last traces of disharmony from the heart of the Sioux.Monday, 5 May 2014

Washington responsible for fascist massacre in Odessa

Flowers left on the staircase of the trade union building in the Ukrainian city of Odessa in memory of those died on Friday.


In what can only be described as a massacre, 38 anti-government activists were killed Friday after fascist-led forces set fire to Odessa’s Trade Unions House, which had been sheltering opponents of the US-and European-backed regime in Ukraine.

According to eye-witnesses, those who jumped from the burning building and survived were surrounded and beaten by thugs from the neo-Nazi Right Sector. Video footage shows bloodied and wounded survivors being attacked.

The atrocity underscores both the brutal character of the right-wing government installed in Kiev by the Western powers and the encouragement by the US and its allies of a bloody crackdown by the regime to suppress popular opposition, centered in the mainly Russian-speaking south and east of Ukraine.


Read more . . .________________________________________________________________


Desperate Ukrainian junta just tries to use show of force while its military is in complete disarray – political analyst

 

Desperate Ukrainian junta just tries to use show of force while its military is in complete disarray -  political analyst

When it comes to Ukrainian military capability, it is a mix beg. They have about 130,000 troops at their disposal and last year they spent close to 1,5 billion. However, they are using outdated Soviet era equipment and they don't have much combat experience. However, they have done some practices with NATO in the past in Iraq, Afghanistan and Kosovo but right now the status of Ukrainian military is basically in complete disarray. If we look back at the Crimean events about a month or two ago, we see that in the Ukrainian military there are a lot of deserters, they don't want to support this junta at all. So, they are refusing to follow orders and to show the desperation the junta leader Turchynov has just enacted a mandatory conscription a few days ago for men between 18-25. This is showing the desperation.

Ukraine is launching an invasion of Slavyansk. In terms of military strategy if the Ukrainian military wants to dominate the East, is such a heavy-handed approach the right way to go about this? It is pretty brutal, isn't it?

Yes, this is very brutal and it is completely counterproductive. What we are seeing right here is that Ukrainian junta trying to use a show of force but this is purely for international and domestic image consumption. What the junta wants to do is they want to show the West they are serious about "pro-Russian terrorists" as they call them. And by even calling them terrorists that is dehumanizing them and basically justifying what amounts to political, public execution of every civilian that has been killed in Slavyansk and on top of that if they were serious about wanting to dominate, they would try to use a more unconventional approach of special forces. But we see over the past couple weeks that every time they've tried to do something like this, it's failed.________________________________________________________________

America’s 'Immaculate Conception' Theory of War Crimes After more than 30 people died in a fire in the Ukrainian seaside resort town of Odessa, most of the Western press pretended that no one knows what happened or whose fault it was. For example, see these stories from the Guardian and BBC.
But USA Today reports:

Witnesses and journalists reported that as the building burned with people inside, a crowd shouted, “Glory to Ukraine!” and “Death to enemies!” [These are neo-Nazi slogans.]
***
[T]he Associated Press reported that the Russian sympathizers took refuge in the trade union hall on Kulikovo Field Square after government supporters rousted their encampment outside and then burned their tents. Police said the building was set on fire with Molotov cocktails.Read more . . .
________________________________________________________________


Washington Intends Russia’s Demise

 

Washington has no intention of allowing the crisis in Ukraine to be resolved. Having failed to seize the country and evict Russia from its Black Sea naval base, Washington sees new opportunities in the crisis.Image: Ukraine Crisis (YouTube).


One is to restart the Cold War by forcing the Russian government to occupy the Russian-speaking areas of present day Ukraine where protesters are objecting to the stooge anti-Russian government installed in Kiev by the American coup. These areas of Ukraine are former constituent parts of Russia herself. They were attached to Ukraine by Soviet leaders in the 20th century when both Ukraine and Russia were part of the same country, the USSR.Read more . . .


 

 


Sunday, 4 May 2014

Outside The Box With Kate Of Gaia - Santos, & Kurt Kallenbach - Reclaiming The Vessel [11/04/2013]
Anarchy = No Rulers

Mark Passio reveals the true definition and Latin origin of the infamous term 'Anarchy'.

Anarchy comes from the Greek prefix an-(av-): "without; the absence of" and the Greek noun archon: "master; ruler".

Anarchy does NOT mean "without rules." It literally means "without rulers; without masters.

Anarchy is the state of existence where there are no Masters and no Slaves. Therefore, Anarchy means the absence of Slavery, or in other words, Freedom.

This is an excerpt from Mark Passio's phenomenal lecture entitled: "Natural Law - The REAL Law Of Attraction And How To Apply It In Your Life."

Click here to watch the full length lecture: http://www.youtube.com/playlist?list=...

Visit Mark Passio's website, What On Earth Is Happening, at http://www.WhatOnEarthIsHappening.com

Outside the Box Open Forum w/ Kate of Gaia

Tonight, Kate of Gaia hosts an Open Forum in a "no holds barred" truth at all costs round table where all are welcome, all are equal where the table belongs to one and all..We discuss the allegorical spiritual nature of this realm versus the physical literal illusions everyone is spellbound into..mwahs and love, kateDiscover Education Internet Radio with Critical Mass Radio on BlogTalkRadio


The Jesuit Order controls the Vatican - Former Bishop of Guatemala interviewed by Greg SzymanskiThursday, September 21st, 2006:

Greg talks to former Catholic Bishop Gerard Bouffard, who claims the Jesuit Order controls the Vatican who together comprise the real spiritual controllers of the NWO/Illuminati. Bishop Bouffard verified the validity of the late Fr. Albero Rivera, a staunch Jesuit critic.
With Eric Phelps.